Kadry i płace

DIGNUM oferuje usługi z zakresu prowadzenia pełnej dokumentacji wraz z aktami osobowymi.

Prowadząc firmę dobrze wiesz jak ważna jest terminowość oraz dokładność w rozliczaniu podatków, obliczaniu wynagrodzeń czy obowiązki związane z bieżącą obsługą zatrudnionych osób.  
DIGNUM oferuje usługi z zakresu prowadzenia pełnej dokumentacji wraz z aktami osobowymi. Jesteśmy doświadczonymi specjalistami, którzy w ramach outsourcingu usług kadrowo-płacowych oferują między innymi sporządzenie oraz dostarczenie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego niezbędnych deklaracji i rozliczeń. Do naszych zadań należy również informowanie o zmianach przepisów, prowadzenie kart urlopowych i kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych.
Świadczymy doradztwo kadrowe i pomagamy dokonać wyboru najlepszego rozwiązania. Jeśli chodzi usługi płacowe to zajmujemy się obliczaniem wynagrodzeń i sporządzaniem list płac, obsługą umów cywilno-prawnych, kompleksową obsługą rozliczeń ZUS.

Nasze usługi płacowo-kadrowe są prowadzone z rzetelnością i skrupulatnością.

 • Z zakresu kadr
  • prowadzimy pełną dokumentację kadrową wraz aktami osobowymi
  • sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowe deklaracje i rozliczenia
  • sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników
  • informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej
  • bieżąca obsługa zatrudnionych
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • prowadzenie kart urlopowych
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych
 • Z zakresu płac
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
  • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS
  • dokumenty zgłoszeniowe do ZUS płatników i ubezpieczonych (pracowników)
  • miesięczne deklaracje dla ZUS oraz raporty dla ubezpieczonych (pracowników)
  • miesięczne rozliczenia podatku dochodowego do osób fizycznych
  • informacje i deklaracje roczne — PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40