Księgowość

DIGNUM RACHNKOWOŚĆ, oferuje różnego typu usługi księgowe

DIGNUM RACHNKOWOŚĆ, oferuje różnego typu usługi księgowe. Każdy z naszych Klientów otrzymuje dedykowaną osobę do obsługi swojego przedsiębiorstwa, a jednocześnie może korzystać z doświadczenia i wiedzy całego zespołu. DIGNUM to profesjonalna księgowość na najwyższym poziomie. Proponujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi głównej i ksiąg pomocniczych, ewidencję środków trwałych i wyposażenia, sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald. Dokonamy również rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Nasz księgowy sporządzi roczne sprawozdania finansowe, a także miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje podatkowych CIT, PIT i VAT.
Służymy również wsparciem merytorycznym w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych. Nasze usługi księgowe obejmują również ewidencję przychodów i kosztów, ewidencję sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT, a także ewidencję analityczną środków trwałych i wyposażenia.

Priorytetem dla nas jest zadowolenie Klientów, dlatego też szczególną wagę przywiązujemy do jakości obsługi. Nasze usługi księgowe to niedoścignione połączenie profesjonalizmu, fachowej wiedzy i dbałości o każdy szczegół.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
  • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
  • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
  • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych obejmujących dane wynikające z ksiąg
  • wsparcie merytoryczne w przypadku kontroli podatkowych i skarbowych;
 • Prowadzenie podadkowej ksiązki przychodów i rozchodów
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów i kosztów ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia
  • ewidencja sprzedaży i zakupu dla celów podatku VAT
  • obsługa pracowników, rozliczanie właścicieli
  • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i do ZUS
  • zamknięcie miesiąca — wydruki ksiąg, ewidencji VAT, deklaracje podatkowe
  • zamknięcie roczne połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych: ryczałt ewidencjonowany
  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych, i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
  • sporządzanie dokumentacji pracowniczej oraz wszelkich ewidencji, które obowiązani są prowadzić podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego zatrudniający pracowników
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • sporządzanie deklaracji dla podatku VAT
  • sporządzanie zeznania rocznego o wysokości uzyskanego przychodu
  • udzielanie pomocy w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków, nałożonych na przedsiębiorców przez obowiązujące przepisy prawne