Od 1 stycznia 2017 r. urząd skarbowy przed zarejestrowaniem przedsiębiorcy jako „podatnika VAT czynnego” ma obowiązek zweryfikować dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.

W sytuacji, gdy dane podane w zgłoszeniu okażą się niezgodne z prawdą albo urzędnik nie będzie mógł skontaktować się z przedsiębiorcą lub jego pełnomocnikiem rejestracja nie zostanie dokonana, a urząd skarbowy nie powiadomi przedsiębiorcy o odmowie rejestracji.

Odmowa rejestracji dotyczy również przypadku uznania podmiotu gospodarczego za nieistniejący. Przesłanką do tego może być brak przejawów działalności  w miejscu wskazanym jako adres siedziby, gdyż jak wynika z uzasadnienia do nowych przepisów podatnik istniejący, to nie tylko podmiot, który funkcjonuje formalnie, ale istnieje również w rzeczywistości, to znaczy realnie prowadzi działalność gospodarczą. Z tego powodu na odmowę rejestracji mogą być narażeni przedsiębiorcy korzystający z usług tzw. wirtualnych biur.

Odmowa rejestracji oznacza, że podmiot gospodarczy nie zostanie umieszczony w bazie podatników VAT nie wiedząc o tym, a potencjalni kontrahenci mogą go uznać za nierzetelnego kontrahenta.